G羹venin Form羹l羹 – Giriimciden Notlar – Para #16

Bir haftay覺 daha geride b覺rak覺yoruz, 16. say覺dan merhaba. ok youn ge癟en bir haftan覺n arkas覺ndan u yaz覺y覺 yazmak bana 癟ok iyi geliyor, tekrar zihnimi bir noktada toparlamama da yard覺mc覺 oluyor.

Bu hafta emailde bulacaklar覺n:

  • G羹venin form羹l羹 bulundu

  • Giriimciden takip癟ilere notlar

  • mr羹m羹z boyunca paray覺 d羹羹n羹yor muyuz?

  • Haftan覺n Videosu

  • Haftan覺n Tweeti

  • Ekran g繹r羹nt羹lerini g羹zelletir

  • Yapay zeka ile sanat yap

Haydi balayal覺m.


Sayfa 襤çerii

G羹venin Form羹l羹 Bulundu

G羹ven nedir sence? 襤ster i, ister romantik, ister aile; ne ilikisi olursa olsun en temel ta覺n覺n g羹ven olduunu d羹羹n羹yorum. Ne zaman ki g羹ven yok, o zaman bal覺yor “ifre istemeler, nerdesin diye sormalar, g繹r羹nt羹l羹 aramalar”. Bug羹n bir eitimde 繹rendiim bir denklemi seninle paylamak istiyorum ki benim gibi her konuya matematiksel olarak yaklaan birini kalbinden vuracakt覺r.

Buradaki kelimeler tabii hep ingilizce, inan bana T羹rk癟e’ye 癟evirmek 癟ok zor, o nedenle 癟evirip yazamad覺m. imdi hepsine ayr覺 ayr覺 deineceim.

Credibility: Konutuun, tart覺t覺覺n konu hakk覺nda ne kadar bilgilisin? Bu bilgiler 覺覺覺nda m覺 konuuyorsun? Konunun uzman覺 m覺s覺n? B羹t羹n bu sorular credibility’i besliyor.

Reliability: S繹ylediklerinle yapt覺klar覺n aras覺nda tutarl覺l覺k var m覺? Yapaca覺m dediin zaman ger癟ekten yap覺yor musun? S繹z verdiinde tutar m覺s覺n? Reliability’i art覺rmak i癟in ya daha az s繹z ver, ya da ger癟ekten verdiin s繹z羹 tut.

Intimacy: nemsiyor musun? Ne kadar i癟tensin? Sana s覺rlar覺m覺 a癟abilir miyim? Savunmas覺z olduum konular覺 seninle konuabilir miyim? T羹m bunlar da intimacy dediimiz kavram覺 destekliyor.

Self-Orientation: Kar覺ndakinin durumu ile ne kadar ilgilisin? Yoksa sadece kendini mi d羹羹n羹yorsun? Sadece kendinden bahseden ve dierlerini 繹nemsemeyen insanlar daha az g羹venilir oluyorlar, paydada bulunma nedeni de bu.

Dolay覺s覺yla nereye geliyoruz? Eer ilikinde g羹ven yoksa art覺k nerelere bakman gerektiini biliyorsun. Veya yeni bir iliki kurmak istiyorsan nelere dikkat etmen gerektiini biliyorsun.

Baka g羹ven modelleri de var bu arada, merak edip biraz arat覺rd覺m bir tanesini alta ekliyorum:

Giriimciden Takip癟ilere Notlar

2 hafta 繹nceki b羹ltenimde giriimciliin fazla masal gibi anlat覺ld覺覺n覺 yaz覺nca hem pozitif hem negatif tepkiler ald覺m. Geri bildirim verenlerden biri de sevgili Bora G羹l’e mini bir r繹portaj teklifi yapt覺m, sa olsun o da k覺rmad覺 ve altta baar覺l覺 bir giriimcinin notlar覺n覺 bulacaks覺n. Bu arada 繹n bilgi olarak vereyim Bora Bey’in irketi Assistbox, 癟ok kaba bir tan覺mla videolu g繹r羹meler yapman覺z覺 ve destek alman覺z覺 sal覺yor.

“San覺r覺m haftal覺k b羹lten payla覺m覺 yapaca覺n覺za dair i癟erie LinkedIn’de denk gelmitim. ok youn bir 癟al覺ma temposuna sahibim. Farkl覺 alanlardan bilgi edinmeye de 繹nem veriyorum. Bu sebeplerle vakit ayr覺l覺p, farkl覺 alanlardan se癟ilerek derlenmi i癟eriklere kolay ula覺m imkan覺 benim i癟in 癟ok k覺ymetli. Bu sebeplerle b羹lteninizi takip etmeye balad覺m.

襤ki 繹nceki b羹ltende yer verdiiniz giriimcilie dair g羹ndem benim de hassasiyet g繹sterdiim, d繹rt y覺ld覺r Assistbox ile yaad覺覺m覺z deneyimler dorultusunda payla覺m yapmakta da sorumlu hissettiim detaylar覺 i癟eriyordu. B繹yle olunca aram覺zda laf laf覺 a癟t覺. :)”

1- Kendinizi tan覺t覺r m覺s覺n覺z?

2009 y覺l覺nda Sakarya niversitesi Bilgisayar M羹hendislii b繹l羹m羹nden mezun oldum. Kariyerimin ilk 5 y覺l覺nda sigortac覺l覺k, son 4 y覺l覺nda ise bankac覺l覺k sekt繹rlerinde yaz覺l覺m ve sat覺 alanlar覺nda farkl覺 sorumluluklar ald覺m. Bu d繹nemde geni (60+) ekipleri y繹netme ve b羹y羹k kurumlara hizmet verme f覺rsat覺 yakalad覺m. 2018den bu yana Assistboxta i gelitirme ve sat覺 operasyonlar覺ndan sorumlu kurucu ortak olarak yer al覺yorum.

2- Giriiminizi anlat覺r m覺s覺n覺z?

Assistbox 2018 y覺l覺nda kuruldu. 襤ki kurucu ortakl覺, g繹r羹nt羹l羹 g繹r羹me teknolojilerine odakl覺, B2B modelde 癟al覺an bir irketiz. Sahip olduumuz altyap覺 ile kurumlar覺n, m羹terilerine temas ettii her noktada g繹rsel deneyim yaatabilmesine olanak sal覺yoruz. Perakende sekt繹r羹nde m羹terin ev konforunda g繹r羹nt羹l羹 maaza deneyimi yaayabilmesi, sat覺 sonras覺 hizmetlerde teknisyenlerin yol katetmeden m羹terilerin 羹r羹nle ilgili sorunu inceleyebilmesi gibi 10 farkl覺 kullan覺m alan覺nda 60’tan fazla b羹y羹k 繹l癟ekli kuruma hizmet veriyoruz. Temel olarak insanlar覺n yol katetme ihtiyac覺n覺 ortadan kald覺r覺yor ve taleplerinin h覺zl覺 bir ekilde kar覺lanabilmesini sal覺yoruz.

3- Fikir sizin mi, neden bu fikre inand覺n覺z, baar覺l覺 olaca覺n覺 繹ng繹rd羹n羹z m羹, i plan覺n覺z var m覺yd覺, varsa ne kadar detayl覺yd覺?

2018 y覺l覺nda Anadolu Sigorta’n覺n g繹r羹nt羹l羹 hasar ekspertiz projesini 羹stlendik ve Assistbox altyap覺s覺n覺 bu proje ile gelitirdik. (Projeye dair detaylara bu linkten eriilebilir.) Fark ettiimiz bir detay vard覺 ki; sekt繹rler deise de asl覺nda ihtiya癟 birbirine denkti. Bir tarafta destee ihtiyac覺 olan kii, dier tarafta ise bu destei verecek kii yer al覺yordu. Sadece roller deiiyordu; doktor, eksper, m羹teri temsilcisi gibi. Eer bu y繹ntem sigorta hasar ekspertiz s羹recinde uygulanabiliyorsa, dier sekt繹rlerde de uygulanabilir d羹羹ncesine inand覺k. D羹nyada bu d羹羹ncemizi destekleyen 繹rneklerin olmas覺 da bizi motive etti. Bu dorultuda pazar覺m覺z覺 da geniletebilmek ad覺na generic bir altyap覺 gelitirmeye odakland覺k.

Asl覺nda yolun ba覺nda 羹r羹ne ba覺ml覺 gelir modelini riskli g繹rerek kaynak tedarii ve anahtar teslim proje gelitirme gibi ek hizmetleri de vermeyi hedeflemitik. Fakat 繹zellikle pandemi ile birlikte g繹r羹nt羹l羹 iletiime artan talep bu riski ortadan kald覺rd覺. Birden fazla hizmet oda覺n覺n stratejik olarak da hata olaca覺na karar vererek irket ad覺m覺z覺 da Assistbox yaparak sadece 羹r羹n irketi olduk.

Maalesef detayl覺 ve somut i plan覺 haz覺rlama konusuna hi癟bir zaman uzun vakit ay覺ramad覺k. H覺zl覺 deien trendler ve potansiyelleri g繹z 繹n羹nde bulundurarak daha d繹nemsel hedefler ve planlarla ilerliyoruz. Sekt繹rleri yak覺ndan takip ediyor ve hep yeni kullan覺m alan覺 oluturmaya 癟al覺覺yoruz. Her yeni kullan覺m senaryosu olutuunda da onu hemen sekt繹rde yayg覺nlat覺rmaya odaklan覺yoruz. Assistbox’a hangi yeni 繹zellikleri ekleyeceimizi de i listemizdeki g繹revleri 繹nceliklendirerek her ay ba覺nda belirliyoruz.

4- Kurumsal d羹nya ile giriim d羹nyas覺 aras覺nda ne farklar olduunu d羹羹n羹yorsunuz?

ncelikle paylaaca覺m detaylar覺n genelleme olduunu belirtmek isterim. Kurum ve giriim bazl覺 deikenlikler olas覺d覺r. Bu sorunun yan覺t覺n覺 bal覺klar halinde vermek istiyorum.

al覺ma Ortam覺: Kurumsal hayatta giyim, iletiim tarz覺, 癟al覺ma saatleri vb. konularda keskin kurallar vard覺r. Giriim d羹nyas覺nda ise verimlilik ve 羹retkenlik temel odakt覺r. Bu dorultuda kurallar her zaman deiebilir.

al覺an Profili: Kurumsal hayatta birbirine yak覺n karakter ve profilde 癟al覺anlara rastlamak olas覺d覺r. Ayk覺r覺 n羹anslar kariyer yolunda dezavantaj bile oluturabilir. Giriimlerde farkl覺 g繹r羹ler 癟ok k覺ymetlidir. Odak zaten al覺覺lagelmi s羹re癟leri d繹n羹t羹rmek olduu i癟in, bu yakla覺m baar覺ya ulama ihtimalini art覺ran etkendir.

Motivasyon Noktalar覺: st kademe g繹revler haricinde kurumsal hayatta proje bazl覺 ve d繹nemsel mutluluklar mevcuttur. Bireysel konular haricinde 羹z羹nt羹 verici gelimeler pek yaanmaz. Giriimlerde ise bir m羹teri yorumu, bir sat覺, kaybedilen bir m羹teri vb. her gelime 羹z羹nt羹 ve sevin癟 duygular覺n覺 yaatabilir. Giriimin yaam d繹ng羹s羹 ve hedeflenen noktaya ulama hayali temel motivasyondur.

irkete Etki: Yine 羹st kademe g繹revler haricinde kurumsal hayatta b羹y羹k bir ekibin ve plan覺n par癟as覺 olunur. Giriim i癟erisinde ise ya, deneyim y覺l覺, 羹niversite vb. bilgilerden ba覺ms覺z olarak, istekli ve yetkin olma parametreleri dorultusunda direksiyona el konulabilir. :)

nvan vs. Sorumluluk: Kurumsal hayatta 羹nvanlar sorumluluk alanlar覺n覺 ve yetkiyi belirler. Giriimde ise sorumluluklar vard覺r ve egoya yer yoktur.

5- Ge癟en emailimde paylat覺覺m giriimcilikle ilgili fikirlere kat覺l覺yor musunuz?

Kesinlikle kat覺l覺yorum. Giriimcilie dair toz pembe d羹nya oluturulmas覺 ve sadece ‘kendi iinin patronu olma’, ‘zengin olma’ vb. sunulan odaklarla insanlar覺n tevik edilmesine ben de tahamm羹l edemiyorum. Vazge癟menin ve baar覺ya ulaman覺n 癟ok zor olduunu da g繹z 繹n羹nde bulundurarak, kiilik, yetkinlik, motivasyon kaynaklar覺, yaam tarz覺 gibi analizler akabinde giriim yolculuuna 癟覺k覺lmas覺 gerektiini d羹羹n羹yorum. Sadece baar覺ya ulaanlar覺n vitrine 癟覺k覺yor olmas覺na ek olarak bir de hayali baar覺lar覺n olduunu da g繹z 繹n羹nde bulundurursak giriimcilie ilgi duyanlar i癟in risk art覺yor. Bu sebeple ben temas ettiim kiilere heveslerini k覺rmadan bu d羹nyan覺n gerektirdii 繹n koullar ve bar覺nd覺rd覺覺 risklerinden de bahsetmeye 癟al覺覺yorum.

6- Bu emaili okuyan gen癟lere ve t羹m okuyuculara 繹nerileriniz nelerdir?

st s覺n覺r koymazsak liste 癟ok uzun olur. :) Bu sebeple akl覺ma ilk gelen 羹癟 bal覺覺 paylamak isterim.

Tecr羹belerden Faydalanmak: Sayg覺deer ve baar覺l覺 kiilerin tecr羹belerinden faydalanmay覺 癟ok 繹nemli buluyorum. Evet yapt覺覺m覺z hatalar en iyi deneyim. Ancak k覺s覺tl覺 s羹reli bir hayat覺m覺z var ve onu maksimum seviyede deerlendirebilmek ad覺na bakalar覺n覺n tecr羹belerinden faydalanmak b羹y羹k avantaj sal覺yor. Ataca覺m her 繹nemli ad覺m 繹ncesinde o konuda deneyim sahibi ve g羹venilir birka癟 kiiden g繹r羹 almaya 繹nem veriyorum.

襤liki Gelitirmek: Yazar Jim Rohn’un, 襤nsan, en 癟ok vakit ge癟irdii 5 kiinin ortalamas覺d覺r. s繹ylemini hep g繹z 繹n羹nde bulundurmaya 癟al覺覺yorum. Bu dorultuda balant覺 havuzumu bilin癟li ekilde gelitirmeye ve d羹zenli g繹r羹meler planlamaya 癟aba g繹steriyorum.

Globale Odaklanmak: Son d繹nemlerde yaanan pandemi, sava vb. gelimeler d羹nyan覺n hangi 羹lkesinde ne zaman ne olaca覺na dair hi癟bir garanti olmad覺覺n覺 g繹sterdi. Buna ek olarak 繹zellikle kendi iinizi yap覺yorsan覺z bunu globale ta覺mak gereklilik noktas覺nda. Bu sebeplerle d羹nya vatanda覺 olman覺n b羹y羹k 繹nem arz ettiini d羹羹n羹yorum.

B羹lteninizde bana yer verdiiniz ve sorumlu hissettiim konularda payla覺m yapma imkan覺 sunduunuz i癟in teekk羹r ederim.”

Ben de Bora Bey’e bu g羹zel soru-cevap i癟in teekk羹r ediyorum.

mr羹m羹z Boyunca Paray覺 D羹羹n羹yor muyuz?

stteki gibi bir grafikle kar覺la覺nca hak verdim, san覺yorum douyoruz ve kendimizi bilmeye balad覺ktan hemen sonra parayla ilgili d羹羹nceler sar覺yor beynimizi, 繹lene dek de devam ediyor. Bu grafik paran覺n olmas覺 ve olmamas覺ndan da ba覺ms覺z deimiyor bu arada, ilgin癟…

Haftan覺n Videosu

Sevgili ar覺 rskaya ‘n覺n kanal覺n覺 yeni kefettim, gitarla ilgileniyorsan veya en az覺ndan m羹zikle ilgileniyorsan eminim ki seveceksin.

Haftan覺n Tweeti

Giriimcilikle ilgili g羹zel bir ger癟ei rakamlarla g繹z 繹n羹ne sermi sevgili G羹rkan, 癟ok sevdim.

Ekran G繹r羹nt羹lerini G羹zelletir

Pika pika.style

Pika ile d羹md羹z ekran g繹r羹nt羹s羹n羹 paylamak yerine arkaplana 覺k gradient g繹rseller ekleyebiliyorsun, favorilere ekle bence.

AI ile Sanat Yap

Telefondaki uygulama olan Wombo webe de 癟覺km覺, ben 癟ok kullan覺yorum mutlaka denemelisin. Kelime veya kelime grubu yaz覺yorsun ve sana yapay zeka ile bir sanat eseri oluturuyor. Mesela “Stressful mind” yazd覺m ve bu 癟覺kt覺y覺 verdi bana.

AI Created Art by Dream Create amazing works of art in seconds with the power of AI!

Bug羹nl羹k bu kadar :) B羹ltende olmas覺 gerektiini d羹羹nd羹羹n konular覺, d羹羹ncelerini benimle payla覺rsan 癟ok sevinirim. Bu epostaya cevap yazabilecein gibi sosyal medya kanallar覺ndan da bana ulaabilirsin:

twitter.com/tahiryildiz

instagram.com/tahiryildiz

Sevgiler,

Tahir

0 Shares:
Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

You May Also Like
Devam覺n覺 Oku

Tursuz Fransa Gezisi Paris Rehberi

Yaz覺 襤癟erii Hide Yurtd覺覺 Gezilerinizi Ucuza Yapman覺n YoluParis Havaalan覺 ve Ula覺m Detaylar覺Paris ‘te Nerede Kal覺n覺r?Paris Gezilecek Yerler1- Eiffel…
Devam覺n覺 Oku

Sinan Ekinci’ nin G繹z羹nden Fuji Aynas覺zlar

Sizlere detaylar覺n覺 aktard覺覺m覺zFuji Geni 襤ncelemeleryaz覺s覺n覺n ard覺ndan benimle beraber bu bulumaya kat覺lan fotoraf癟覺 Sinan Ekinci nin Fujifilm aynas覺zlar ile…