妨 Kurum K羹lt羹r羹 – 襤nsan Kaynaklar覺ndan Mobil Gelitiricilie – Wifi Sorunlar覺

G羹zel bir Cuma akam覺ndan herkese selamlar, bu yaz覺y覺 size G羹zel癟aml覺 / Kuadas覺’ndan yaz覺yorum. Yakla覺k 20 g羹nd羹r yeni yaz覺 yazamam覺t覺m, bir i var ve onu yapm覺yor olmak kendimi k繹t羹 hissettiriyor :) Dolay覺s覺yla yine sana g羹zel bir i癟erik haz覺rlamaya 癟al覺t覺m.

Bug羹nk羹 b羹ltende bulacaklar覺n:

  • Kurum K羹lt羹r羹n羹 Yaatmak

  • Varol – 襤nsan Kaynaklar覺ndan Mobil Gelitiricilie…

  • S覺k覺 Dur- Evdeki Wifi Sorunlar覺n覺 繹z羹yorum

  • Haftan覺n Linkleri

Balayal覺m…


Sayfa 襤çerii

Kurum K羹lt羹r羹n羹 Yaatmak

Kurum / irket k羹lt羹r羹 diye d繹nem d繹nem duyuyorsundur, modern d繹nemde s覺k癟a g繹r羹len, irketlerin 癟ok 繹nem verdiklerini s繹yledii ama 癟al覺anlar olarak pek g繹remediimiz s繹zc羹klerden oluur. Mesela 2022’de art覺k unlara bak覺l覺yormu: effafl覺k, a癟覺kl覺k, takdir edilme, 癟al覺ma esneklii ve empati. K覺saca a癟al覺m:

effafl覺k: irketlerdeki kararlar覺n en effaf ekilde herkese a癟覺klanmas覺, nedenlerinin ve sonu癟lar覺n覺n bildirilmesi.

A癟覺kl覺k: Herkesin s繹z羹n羹 rahatl覺kla s繹yleyebilmesi, endielerini, istek ve taleplerini iletebilmesi.

Takdir edilme: Yap覺lan ilerin, kutlanmas覺 gereken durumlar覺n kutlanmas覺, kiilerin 繹zlerine takdir.

al覺ma esneklii: Kiilerin istedii yerden, istedii zaman, istedii kadar 癟al覺abilme 繹zg羹rl羹羹.

Empati: “Ben olsam nas覺l d羹羹n羹rd羹m, ne yapard覺m?” diye d羹羹nerek hareket etmek

Ka覺t 羹zerinde hepsi g羹zel, hepsi anlaml覺. Bir s羹redir bu deerler 羹zerine kafa yoruyoruz da y覺llar 繹nce okuduum bir kitap geldi 癟al覺覺rken akl覺ma: Mutluluk da覺tmak (Tony Hsieh). Tony yak覺n zamanda hayat覺n覺 kaybetti ama kitab覺 okuduum en iyi kitaplardan biri. Zappos diye bir irket kuruyor, kabaca internet 羹zerinden ayakkab覺 sat覺yorlar, daha fazla spoiler vermeyeyim, bence kitab覺 kesin okuyun. Daha sonra da irketi Amazon’a sat覺yor ki k羹lt羹r olarak birbirine yak覺n irketler. Kitab覺n i癟inde irket k羹lt羹r羹nden bahsettii bir yer var, herkesin birbirine sayg覺l覺 olmas覺, g羹ler y羹zl羹 davranmas覺, bir i yap覺lam覺yorsa da alternatiflerinin iletilmesi ve konuulmas覺 羹zerine. Bu da her yerde konuuluyor olabilir, beni etkileyen k覺s覺m u olmutu. Diyelim ki Zappos’ta ie girdin, 4 haftal覺k bir eitim program覺na giriyorsun ve irket k羹lt羹r羹ne uyum salayamayaca覺n覺 d羹羹n羹yorsan Zappos size 2000$ 繹deyerek iten ayr覺labileceini s繹yl羹yor. Bunu yapmas覺n覺n nedeni irkette mutsuz 癟al覺an bulundurmak istememeleri. Diyeceim u ki, kurum k羹lt羹r羹 i癟in kelimeleri bulmak, yazmak zor deil; 繹nemli olan onu kurum i癟erisinde yaatabilmek. Umar覺m bir irketin varsa bu k羹lt羹r羹 ortaya koyabilirsin, bir irkette 癟al覺覺yorsan da bu tip durumlara 繹nem veren bir yerdir, 癟羹nk羹 irketin ger癟ekten yaat覺ld覺覺nda 癟ok 繹nemli ve kiilerin kendini 癟ok iyi hissetecekleri bir yer haline gelecek.

Varol – 襤nsan Kaynaklar覺ndan Mobil Gelitiricilie…

Seni arkada覺m Varol ile tan覺t覺r覺cam, a癟覺k癟as覺 nas覺l tan覺t覺覺m覺z覺 tam hat覺rlamamakla beraber fotoraf癟覺l覺kla ilgili olduunu d羹羹n羹yorum :) Dolay覺s覺yla 10+ y覺ll覺k bir tan覺d覺kl覺ktan bahsediyoruz. Varol bir irkette insan kaynaklar覺 departman覺nda 癟al覺覺yordu ve mutsuzdu, bunu zaman zaman da dile getiriyor, farkl覺 giriimcilik ser羹venlerine kafa yoruyordu. Ama bug羹n anlataca覺m ey 癟ok baka, onun hikayesini bazen 羹niversitelere konumaya gittiimde bile anlat覺yorum 癟羹nk羹 trendi g繹rebilmek, gelecei okuyabilmek, f覺rsatlar覺 deerlendirebilmek veya risk almak konular覺nda 繹rnek g繹sterilmeye deer bir hikaye. Varol bundan bir ka癟 sene 繹nce insan kaynaklar覺ndaki bol bordrolu, bol SGK hesaplamal覺 iinden ayr覺ld覺 ve mobil yaz覺l覺mc覺 olmaya karar verdi. nce junior sonra senior derken imdi 羹lkenin en bilinen irketlerinden birinde 癟al覺覺yor. Onun i癟in baz覺 sorular haz覺rlad覺m ve sana da ilham vereceine inand覺覺m mini r繹portaj覺 altta okuyabilirsin:

1- Kendini bize tan覺t覺r m覺s覺n, Varol kimdir?

Merhaba, ben Varol, u an Hepsiburadada iOS Developer olarak 癟al覺覺yorum. Bundan 繹nce Vodafone Yan覺mda, Shopier, Atasun Optik, Yolcu360, Penti, Moov gibi projelerde 癟al覺t覺m. Yaz覺l覺ma sonradan balad覺m, benim i癟in bir bak覺ma bir hobiydi ve zamanla iim haline d繹n羹t羹. Kitap okumak, fotoraf癟覺l覺k ve deri el i癟ilii ile ilgilenmekten keyif al覺r覺m.

2- Nerede okudun, nas覺l ie balad覺n, nerede balad覺n, neler yapt覺n?

Meslek Lisesi mezunuyum ancak A癟覺k繹retim 襤letme b繹l羹m羹n羹 bitirdim ve daha sonras覺nda Bilgi Teknolojileri Y羹ksek Lisans覺na balad覺m.

Meslek Lisesi mezunu olduum i癟in o zamanlar katsay覺 problemlerinden dolay覺 istediim b繹l羹m羹 okuma imkan覺m覺n pek m羹mk羹n deildi, ben de 2003 y覺l覺nda (tarih yanl覺 deil, Zinedine Zidanel覺, Ronaldolu, Owenl覺 襤lhan Mans覺zl覺 2002 D羹nya Kupas覺ndan bir y覺l sonra) Bilge Adamda ad覺na Yaz覺l覺m M羹hendislii denilen tamamen Microsoft teknolojilerinin s覺f覺rdan 繹retildii 2 y覺ll覺k bir eitim ald覺m. Kurs 羹creti o kadar y羹ksekti ki hafta i癟i tam zamanl覺 癟al覺覺p hafta sonlar覺 kursa gidiyordum, param bu kurs 羹cretini 繹demeye yetmiyordu, zaman zaman ailemden bor癟 al覺yordum.

Yaz覺l覺m覺 o d繹nem 癟ok seviyordum ancak bunun i癟in doru bir zaman deilmi, 癟ok sonralar覺 anlad覺m :) 2 y覺l覺n sonunda o d繹nem 癟ok haval覺 olan Bill Gates ve Steve Ballmer imzal覺 sertifikalar alm覺 olsam bile 2005 y覺l覺nda yaz覺l覺m kimsenin pek umrunda deildi, hele hele Microsoft teknolojileri zinhar 癟ok maliyetliydi ve kimse deneyimsiz bir insan覺 ie almak istemiyordu. Bu iin merkezi Mecidiyek繹yd羹 o zamanlar, bir ka癟 odadan oluan k羹癟羹k yaz覺l覺m evlerinden baka pek bir kurum bulunmuyordu ne yaz覺k ki. Tutunamayaca覺m覺 anlamam 癟ok uzun s羹rmedi.

Baz覺 ailesel sebeplerin de varl覺覺yla yaam覺m覺 idame ettirmek ad覺na bambaka ser羹venlere at覺lmak zorunda kald覺m ben de…

3- Bir i yerinde sorun yaad覺覺n覺 yak覺nda biliyorum, neler oldu anlatabilir misin?

Yolum bir ekilde bir patron irketiyle kesiti ve kendimi s羹rekli ayn覺 eylerin tekrar ettii mutsuz bir d繹ng羹n羹n i癟inde buluverdim. Belki gen癟 arkadalar覺m bu s繹z羹 u an bizim gibi anlamland覺ramayabilir ama zaman ger癟ekten su gibi ak覺p ge癟iyor (hep derlerdi de ilgimi 癟ekmezdi) ve bir d繹ng羹n羹n i癟ine girdiinizde 癟覺kmak hi癟 kolay olmuyor. Y覺llarca mutsuz, sevmedii ii yapan ama zor da olsa edindii belirli hayat standard覺ndan kopmaya cesaret edemeyen biri olarak 癟al覺t覺m. Yapt覺覺m i benim yeteneklerim i癟in 癟ok basitti, paras覺 iyiydi, d覺ar覺dan bak覺ld覺覺nda keyfim yerinde gibiydi ama asl覺nda asla o d羹nyaya ait hissetmiyordum kendimi.

Yaad覺klar覺m daha 癟ok patron irketinde yaanabilecek standart eylerdi, sorun belki de onlarda deil bendeydi :) Ben i癟inde bulunduum d羹nyay覺 sevmiyordum 癟羹nk羹! :)

襤im yaz覺l覺m olmasa bile hep bir ekilde ileri nas覺l otomatize ederim, elimi kirletirimin derdindeydim. Kulland覺覺m覺z otomasyon program覺n覺n batch ilemlerinin istediim eyleri kar覺lamamas覺ndan dolay覺 SQL veritaban覺nda kendim sorgular yaz覺p 癟al覺t覺r覺yordum, internetten nas覺l yap覺l覺r videolar覺n覺 izleyerek C# ile ilerimi kolaylat覺racak k羹癟羹k toollar yaz覺yor, her ey otomatize olsun diye excelde binbir taklalar at覺yordum :) Gel gelelim hala d繹ng羹n羹n i癟indeydim ve bir t羹rl羹 癟覺kma imkan覺 bulam覺yordum.

4- Nas覺l yaz覺l覺ma geri d繹nd羹n ve neden iOS?

irketimin kapanmas覺 ile bir yol ayr覺m覺nda buldum kendimi. Art覺k sabahlar覺 kalk覺p d繹ng羹n羹n bir par癟as覺 olarak gideceim bir iim yoktu. Benim 癟覺kmaya cesaret edemediim d繹ng羹den kader beni bir ekilde 癟覺karm覺t覺, en az覺ndan yap se癟imini demiti diye d羹羹n羹yorum. Ya uzmanlat覺覺m bordrolama alan覺nda baka iler bak覺p bu yolda devam edecektim ya da profesyonel deneyimimi bir kenara b覺rak覺p, sudan 癟覺km覺 bal覺k gibi hi癟bir profesyonel deneyimimin olmad覺覺 yaz覺l覺mda ans覺m覺 tekrar deneyecektim.

Art覺k konfor alan覺n覺n d覺覺na 癟覺kma zaman覺n覺n geldii aikard覺 ve s覺f覺r kazan癟l覺, tamamen g羹vensiz, kendi ba覺ma yeni bir eyler 繹renip varolmay覺 deneyeceim bir maceraya evet dedim. :) Bu arada yaz覺n覺n buraya kadar olan k覺sm覺nda “e sen zaten Zinedine Zidane zamanlar覺nda yaz覺l覺m 繹renmitin, iin kolay” diye d羹羹nenler olabilir, hi癟 de 繹yle sand覺覺n覺z gibi deil asl覺nda, bir kez ipin ucu ka癟t覺ktan sonra yakalamak pek m羹mk羹n deil, kendi ba覺ma bir eyler deniyor olsam bile yapt覺klar覺m覺n g羹ncel d羹nyada pek kar覺l覺覺 neredeyse yok gibiydi.

Zaman覺 tam olarak hat覺rlam覺yorum ancak yolum bir ekilde Swift programlama dili ile kesimiti. 襤lk kez g繹rd羹羹mde a覺k olmutum resmen, dilin sadelii, modern g繹r羹nt羹s羹, anla覺l覺rl覺覺 beni 癟ekmiti. Hen羹z iimden ayr覺lmadan 繹nce Swiftin temellerini atmaya balam覺t覺m, 癟羹nk羹 tan覺d覺k癟a bu d羹nya resmen beni i癟ine 癟ekiyordu. 襤siz kald覺覺m evrede de ne 繹reneceim 羹zerine pek d羹羹nmedim 癟羹nk羹 Swiftten baka bir ihtimal dahi yoktu kafamda. Aylar boyunca doru d羹zg羹n evden 癟覺kmadan Udemyde, kitaplarda, edXde, Apple覺n dok羹manlar覺nda, YouTubedaki 羹cretsiz kaynaklarda 繹n羹me gelen ne varsa bu dili 繹renmek i癟in 癟abalamaya karar verdim.

Ancak bu 癟aba video izleme, oturup bir yerdeki kodu baka bir yere ge癟irme 癟abas覺 deildi. Gece yatarken yazd覺覺n kodu d羹羹n羹p, sabah uyand覺覺nda, dilerini f覺r癟alad覺覺nda, araba kulland覺覺nda kafan覺n i癟inden asla gitmeyen, tutkuyla birlemi bir 癟abayd覺 bu. Beynim gece 3:00da art覺k yeter yatay覺m dediinde, unu da bir denesem asl覺nda belki 癟al覺覺r deyip sabah ezan覺yla yataa gitmekti bu 癟aba. Uykuya dalarken kodun eksik k覺s覺mlar覺n覺 yaz覺p zihninde kodu derlediin bir 癟abayd覺 bu. K覺r覺l覺m ne diye sorarsan覺z k覺r覺l覺m hi癟bir eyi 羹st羹nk繹r羹 deil, tertemiz ve dibini s覺y覺rana kadar 羹zerine gitmekti bence.

ok 羹k羹r emeklerim zayi olmad覺, bir ekilde sekt繹rde yer edinebildim ve ald覺覺m riskler kar覺l覺覺n覺 buldu :) Umar覺m benzer bir yola girmek isteyen herkes 癟ok daha iyi eylerle kar覺la覺r.

5- Hedeflerin var m覺 yoksa kadere mi inan覺yorsun? :)

Hedeflerim var ama hayat覺n da neler getireceini bilemeyiz, bir iki aya netleir diye umuyorum :D

6- Hikayeni risk alma ve istediini elde etme konular覺nda 繹rnek olarak g繹steriyorum. Geriye d繹n羹p bakt覺覺nda neleri doru yapt覺n, neleri farkl覺 yapard覺n?

Yanl覺 yapt覺覺m eyler konfor alan覺nda 癟ok fazla kalmak, bir rutinin i癟inde risk almaya cesaret edemeden hep g羹venli alanda beklemekti. ok uzun s羹rd羹 bu hayat覺mda, ger癟ekten bunu 癟ok daha erken k覺rabilmeyi isterdim ancak zarar覺n neresinden d繹nersen kard覺r derler :)

襤yi yapt覺覺m eyler de konfor alan覺 yerine mant覺覺ma uyan riskleri alabilmekte daha cesur olabilmeyi baard覺m. st羹n k繹r羹 deil, detaylara inerek ama tavan deliklerinde de kaybolmadan, oda覺m覺 kaybetmeden ilerlemeye 癟al覺t覺m.

7- Yaz覺l覺ma balamak isteyenlere 繹nerilerin var m覺?

Ben kariyerime iOS Developer olarak balaman覺n uygun olaca覺na neredeyse emindim. Backend ya da Web Frontend developer olmak bana g繹re deildi, istediim ey Swift programlama dili ve Apple cihazlar覺nda 癟al覺acak uygulamalar gelitirmekti. Yeni balayanlar genelde daldan dala atlayarak odaklar覺n覺 癟ok 癟abucak kaybediyor. 羹nk羹 繹renilmesi gerekiyor gibi g繹r羹len 癟ok fazla ey var, benim ans覺m dierlerinin ne i yapt覺覺n覺 biraz biliyor olmak ve hangisinin bana uygun olduunu kolayca se癟ebilmekti. Bence her eyden 繹nce neyi 繹renmek istediklerine karar versinler ve dikkatlerini 1 y覺l sonra yitip gidecek bir hype覺 繹renmek yerine ger癟ekten keyif alacaklar覺 eylere versinler. Backend, Frontend, Web, Mobile, Hybrid Mobile, Native Mobile, Data Science, DevOps, Security bir s羹r羹 ey var. nce yolu se癟ip, sadece ona odaklanmalar覺n覺 繹neririm.

襤ngilizceyi herkes gibi ben de eklemek durumunday覺m. 襤ngilizce m羹thi g羹zel bir dil, 繹renmemiz laz覺m hepimizin :)

Ancak ben ingilizce bilmiyorum deyip pes etmeyin bak, yapmay覺n unu. u bu yok diye bir bahaneniz olmas覺n, falancan覺n tuzu kuru, filanca unu tan覺yor filan gibi eyleri silin kafan覺zdan. Siz kafay覺 k覺r覺p 繹renmeye meyil ettikten sonra yolunuza 癟覺kacak her ey v覺z gelir t覺r覺s gider! Bak覺n ama 繹renme var 繹renme var, sadece video izleyerek 繹renilmez, sabah ezanlar覺nda yat覺p uyan覺r uyanmaz yazd覺n覺z kodu d羹羹nd羹羹n羹z seviyede bir 繹renmeden bahsediyorum. L羹tfen bu modda olmadan yaz覺l覺m 繹renmeye heveslenmeyin, yoksa 1-2 ay youtubeda bou bouna video izlemi olacaks覺n覺z, muhtemelen hayat覺n覺zda da hi癟bir ie yaramayacak bunlar汕

8- 襤 d覺覺nda neler yap覺yorsun, iyi bir kitap okuyucusu olduunu ve anaokul 羹r羹nleri satt覺覺n覺 da biliyorum, nas覺l gidiyor? Kindle alal覺m m覺? :)

Kitap okumay覺 hep 癟ok sevdim, hala da 癟ok seviyorum. Kindle覺 imkan覺 olan herkese tavsiye ederim, ancak T羹rkiyede yay覺nc覺lar ne yaz覺k ki dijitale pek s覺cak bakm覺yorlar, iyi bir kitab覺n Kindle versiyonunu bulmak 癟ok zor. 襤ngilizce teknik kitaplar覺 okuyor oluyorum genelde Kindle ile.

Bunun yan覺nda deri el i癟iliine merak sald覺m, ara s覺ra deri el 羹r羹nleri yap覺yorum, bir eyler 羹retmek b羹y羹k keyif veriyor. Yaz覺n bally kokusu 癟ekilmiyor ama k覺 aktivitesi olarak park ettim u anda :)

Pandemi d繹neminde dizi film izlemeye imkan覺m oldu, MUB襤 de denk geldiim g羹zel filmleri izlemekten holan覺yorum. Fotoraf癟覺l覺k da en sevdiim ama 癟ok az zaman ay覺rabildiim hobilerimden.

Evet isiz kald覺覺m d繹nemde ek gelir salayabileceim minik bir anaokulu malzemeleri sat覺 platformu giriimim olmutu, saolsun hala y覺k覺lmad覺 ama pek ayakta olduu da s繹ylenemez :D Akmasa da daml覺yor ara s覺ra :)

9- Yeni mezun gen癟ler neler yaps覺n peki?

ok klie olacak ama proje yapmal覺lar. Kafa k覺rma mevzusu onlar i癟in de ge癟erli. Kendilerindeki yaz覺l覺ma olan tutkuyu kar覺lar覺ndaki insanlara g繹sterebilecekleri projeler yap覺p bunlar覺 sosyal medyada bir ekilde promote etsinler, blog yazs覺nlar. Bunun yan覺nda bootcampleri mutlaka takip etsinler, Trendyol muhtesem bir hikaye yazm覺t覺 iOS Bootcamp ile, ben de asistand覺m hatta o s羹re癟te. Gen癟 arkadalar i癟in bulunmayacak imkanlar sunuyorlar. Kolay deil, neler yaad覺klar覺n覺 en iyi ben anlar覺m ancak imkans覺z da deil, sak覺n pes etmesinler.

S覺k覺 Dur- Evdeki Wifi Sorunlar覺n覺 繹z羹yorum

襤ddial覺 bir bal覺k oldu deil mi? ncelikle 癟ok teknik bir konu olmayacak, yanl覺 biliyorsam da teknik arkadalardan 繹z羹r dilerim ama ben 癟繹z羹m羹 bu ekilde buldum :) 襤kinci evde de 癟繹zd羹kten sonra bunu rahatl覺kla yaz覺yorum, evinde bazen h覺zla bazen stabiliteyle ilgili sorun ya覺yorsan, veya bir bilgisayar/telefon a覺n ifresi doru olmas覺na ramen balanm覺yorsa san覺yorum bu iin s覺rr覺n覺 癟繹zd羹m. Bu sorunun nedeni kabloyu balad覺覺n modemin ayn覺 zamanda da覺t覺m g繹revi g繹rememesi. Ne demek istiyorum: imdi apartmandan gelen kabloyu modeme giriyoruz ya, o kabloyu girdiimiz eyin ad覺 modem :) Modem ayn覺 zamanda kablolu veya kablosuz balant覺 ile internete balanman覺z覺 sal覺yor ama 癟ou zaman evdeki cihazlar覺n 癟okluuyla beraber (7-8 cihaz balan覺yor g羹n羹m羹zde ortalama), da覺t覺m ilemini d羹zg羹n yapam覺yor, bu da kitlenmelere, 覺s覺nmalara ve yeniden balamas覺na neden oluyor. Bu durumda ne yap覺yoruz? Bir da覺t覺c覺 al覺yoruz, bunun da ad覺 router. Istanbul’daki eve TP-Link Archer C60, buradaki eve de Huawei AX3 ald覺m ve ikisi de eskisine g繹re 癟ok fark etti, videolar tak覺r tak覺r a癟覺l覺yor, web 癟ok daha stabil. Dolay覺s覺yla b繹yle bir sorun ya覺yorsan覺z modemden bu cihaza bir ethernet kablosuyla balant覺 yapmak ve sonra da modemin Wifi 癟覺k覺覺n覺 kapatmak yeterli. G羹le g羹le kullan覺n :)

Haftan覺n Linkleri

襤-Hayat Dengesi Hesaplay覺c覺, S羹per Fikir :) www.skal.es Your work life balance calculator

al覺覺rken dinleyebileceiniz ortam m羹zikleri flowful.app Use procedurally generated ambient music to enhance focus and foster productivity. Re-claim your attention span and achieve a sense of flow using infinite-length ambient music and audio.

Excel Form羹l羹 Bulucu – Ne yapmak istediini yaz覺yorsun AI sana form羹l羹 s繹yl羹yor. excelformulabot.com A free tool that provides users with the Excel formula based on problems people are trying to solve, using AI.

Bug羹nl羹k de bu kadar :) B羹ltende olmas覺 gerektiini d羹羹nd羹羹n konular覺, d羹羹ncelerini benimle payla覺rsan 癟ok sevinirim. Bu epostaya cevap yazabilecein gibi sosyal medya kanallar覺ndan da bana ulaabilirsin:

twitter.com/tahiryildiz

instagram.com/tahiryildiz

Sevgiler,

Tahir

0 Shares:
Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

You May Also Like
Devam覺n覺 Oku

Hyperlapse Uygulamas覺

Bu haftaki konuk yazar覺m覺z Serdar Er癟etin. Instagram 覺n yeni time/lapse video uygulamas覺 olan Hyperlapse ‘i bizler i癟in yazd覺.…
Devam覺n覺 Oku

Nissan X-Trail 1.6 dCi Test S羹r羹羹 ve 襤ncelemesi

Yaz覺 襤癟erii Hide Ara癟 Kiralama S羹reciGenel Bak覺襤nceleme Koullar覺襤lk 襤zlenimNissan X-Trail Platinum Premium Pack Donan覺m Paketi 襤癟eriiTasar覺mS羹r羹G羹venlikYak覺t T羹ketimiFiyat /…
Devam覺n覺 Oku

Gece Fotoraf覺 Nedir – Nas覺l ekilir?

Yaz覺 襤癟erii Hide Gece Fotoraf Nas覺l ekilir?Gece fotoraf覺 nedir?Gece 癟ekimi i癟in gerekli ekipmanlar nelerdir?Farkl覺 癟ekim tekniklerine bak覺 S覺k…