SAMSUNG

Samsung NX210 (24mm)
ISO 200

Blogdan Yazılar